Miami Pool är vad som händer när norrländsk hantverkartradition möter en aldrig sinande innovationslusta.

I 50 år har vi strävat efter att göra våra poolmodeller mer intressanta utan att någonsin rucka på kvaliteten.

Något annat nöjer vi oss inte med.